Lov1.no

Advokatene du kommer tilbake til

Fagområder

Advokatene Haga Flaatrud Dahl dekker et stort omfang av fagområder:

 

Arbeidsrett:  Konkurranserett:
ok.png  oppsigelse ok.png  distributør og forhandleravtaler
ok.png  avskjed ok.png  konkurranseklausuler
ok.png  nedbemanning ok.png  lovlig og ulovlig samarbeid
ok.png  lønn  
ok.png  personalsaker Offentlige anskaffelser: 
ok.png  ansettelse ok.png  vurdering av avgjørelser
ok.png  oppsigelse ok.png  klage på vedtak
ok.png  permittering ok.png  klage til Klagenevnden for offentlige anskaffelser
   
Selskapsrett: Arv, skifte, testament:
ok.png  stiftelse ok.png  generasjonsskifte i bedrift
ok.png  aksjonæravtale ok.png  vanlige skifteoppgjør - dødsbo
ok.png  kapitalforhøyelse ok.png  arv 
ok.png  tvist mellom eiere ok.png  barnefordeling
ok.png  fusjon og fisjon  
ok.png  avvikling Forbrukerjus:
  ok.png kjøp og salg
Fast eiendom: ok.png leie
ok.png  kjøp/salg, skadesaker  
ok.png leiekontrakter, tomtefeste Foreningsrett: 

ok.png  sameie/borettslag-forretningsfører

ok.png  foreningsjus, vedtekter
ok.png  nabotvister ok.png  drift av foreninger
 ok.png entreprise/oppføring av hus  
 
 

Advokatene Haga Flaatrud Haugan. Tel: 23 32 61 00 - E-post: haga@lov1.no

Copyright©2024 Lov1.no All rights reserved

Login