Lov1.no

Advokatene du kommer tilbake til

Advokat Johan Haga

Advokat Tore Flaatrud

haga.jpg
 

Jeg driver for det meste med rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Særlig omfattende erfaring med rådgivning for bilbransjebedrifter.

 

Les mer om Johan Haga

flaatrud.jpg
 

Jeg er i dag hovedsakelig rådgiver for små- og mellomstore bedrifter, men har også noen privatklienter.  Målet med rådgivingen er å finne en god løsning for klienten. 

 

Les mer om Tore Flaatrud

 

Advokatsektretær Lise Katle

Lise er kontorets blide sekretær og er vårt ansikt utad. Det er Lise som tar telefonen når du ringer og det er hun du først treffer når du kommer til møter hos oss. Lise administrerer kontoret, ordner alt som har med kontorets drift å gjøre, ordner med alle møter og skriver brev, prosesskrifter og andre dokumenter for oss.

 
 

Advokatene Haga Flaatrud Haugan. Tel: 23 32 61 00 - E-post: haga@lov1.no

Copyright©2024 Lov1.no All rights reserved

Login