Lov1.no

Advokatene du kommer tilbake til

Advokat Arild Haugan

 

Jeg er i dag hovedsakelig rådgiver for private klienter, samt små- og mellomstore bedrifter, blant annet innen fast eiendoms mangesidige rettslige problemstillinger. 

 
Arbeidsområder:

 

Fast eiendom: Rådgivning innen kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom – både næringsbygg og privatboliger, herunder drift av borettslag og sameier. Bistand i konflikter etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Videre har jeg bred erfaring innen alle sider av husleieretten, entrepriserett, tomtefeste og nabokonflikter. Bistand til opprettelse av avtaler mellom håndverker og privatkunde.

Pengekrav: Bistand med å få inn forfalte krav, eller gjøre avtaler om nedbetaling. Bistand til tvangsinndrivelse og tvangssalg.

Arv, skifte, testament: Testamenter, ektepakter, samboeravtaler eller andre typer avtaler som gjelder ektepar eller samboeres formuesforhold.

 

Organisasjon: Jeg har lang erfaring fra styrerepresentasjon, og kan ta oppdrag som ekstern styreleder eller styremedlem i eiendomsselskaper, boligsameier eller borettslag.

 

 


Kontakt Advokat Arild Haugan


 
 

Copyright©2023 Lov1.no All rights reserved

Login