Lov1.no

Advokatene du kommer tilbake til

flaatrud.jpg

Advokat Tore Flaatrud

 

Jeg er i dag hovedsakelig rådgiver for små- og mellomstore bedrifter, men har også noen privatklienter.  Målet med rådgivingen er å finne en god løsning for klienten. 

 
Arbeidsområder:
Kjøp og salg av ting, tjenester, fast eiendom, aksjer og bedrifter.
Kontrakter om kjøp salg av fast eiendom, løsøre, aksjer, bedrift, franchiseavtaler, distributøravtaler.

 

Arbeidsrett: oppsigelse, avskjed, nedbemanning
Selskapsrett: Stiftelse, aksjonæravtale, kapitalforhøyelse, tvist mellom eiere, fusjon, fisjon, avvikling
Konkurranserett: distributør og forhandleravtaler, konkurranseklausuler, lovlig og ulovlig samarbeid
Offentlige anskaffelser: Vurdering av avgjørelser, klage på vedtak, klage til Klagenevnden for offentlige anskaffelser- KOFA
Arv, skifte, testament: Generasjonsskifte i bedrift, også vanlige skifteoppgjør
Foreningsrett: Drift av foreninger,

 

Praksis:

  • Advokat i kontorfellesskap. Sekretær for Norske Laboratorieleverandørers forening – NLF 1994 -
  • Direktør Shellforhandlernes Landsforening 1990 - 94
  • Avdelingsleder Bilbransjeforbundet 1998 -1990
  • Saksbehandler/avdelingsleder/kontorsjef Forbrukerrådet 1978-1988

 

Utdanning:

  • Advokatbevilling 1990
  • Jurdisk embedseksamen Universitetet i Oslo 1978
  • Sersjantkurs, Feltartilleriet , Forsvaret 1971  
  • Studentfagkurs (økonomisk gymnas påbygging), Oslo Handelsgymnas 1970  
  • Eksamen artium, reallinje 1969  
  • Annet: Styreverv

Kontakt advokat Tore Flaatrud:


 
 

Advokatene Haga Flaatrud Haugan. Tel: 23 32 61 00 - E-post: post@lov1.no

Copyright©2024 Lov1.no All rights reserved

Login